Om skolen

Grundlæggende om skolen:

Vi vil skabe verdens bedste skole, der er langt mere end blot en skole; vi vil skabe en skole, der er som en forlænget del af sin familie og en del af et større fællesskab både lokalt og globalt. Her vil alle børn lære at føle sig trygge og holde af at være. De vil her få de rette omstændigheder og den læring, de har brug for, for både at nyde barndommen og samtidig blive klædt på til at kunne klare sig i et hurtigt forandrende samfund og en fremtid, som ingen kender.

Vi har fokus på tiden nu samt tidsløse universelle principper, der giver dem et stærkt indre fundament til at kunne trives i alle ydre omstændigheder.

En skole der har fokus på at implementere alt det bedste både fra uddannelsessystemet og fra erhvervslivet for at sikre, at hvert enkelt barn blomstrer, trives og udvikler hvert sit unikke potentiale.

Vi vil skabe en global og bæredygtig skole, hvor eleverne lærer, at de er evigt forbundet både med hinanden, naturen og deres omgivelser.

Og samtidig vil vi skabe en skole, der kan stå frem i verden som et eksempel på, hvad der er muligt, og som vil inspirere til forandringer på eksisterende skoler og være et startskud til mange nye skoler verden over.
 

Venskabsgrupper:


Skolens fundament er skolens venskabsgrupper. I stedet for klasser hører hver elev til i en venskabsgruppe på 7-9 børn, hvor de starter og slutter dagen sammen. Her lægges fundamentet til en stærk venskabskultur, der sikrer høj trivsel, samhørighed og et stærkt fællesskab. Al anden undervisning er mere eller mindre aldersintegreret. Alle elever har en mentor og er mentor for en anden.
Undervisningen er 80 % projektorienteret. Eleverne skal undervejs undervise hinanden for derigennem at blive bedre selv. Engelsk og bevægelse indgår i al undervisning. Undervisningen og lokalerne er tilrettelagt til at kunne imødekomme forskellige læringsformer. Iværksætteri indgår allerede fra start af og vil hos de større børn især fylde rigtig meget. Vi vil forsøge at gå væk fra den kasse opdelte undervisning til en mere holistisk orienteret undervisning, hvor fx musik, matematik og bevægelse kan kombineres.
Naturen inddrages i dagligdagen, både ved at børnene hver dag er med til at dyrke skolens planter og passe skolens dyr, samt at vi sørger for at være ude så meget som muligt og bruge naturen i undervisningen.
Skolen vægter at være globalt orienteret og at opbygge venskaber på tværs af kulturer og lande og er bl.a. derfor international hvert år fra januar til og med marts, hvor familier har mulighed for at bytte hus og skole med familier fra vores søster communities rundt om i verden. 
 
Hvorfor denne skole?
 
Fordi vi mener at børnene er det vigtigste i vores samfund og når de får det bedste, når de trives og når de får mulighed for at vokse op som hele mennsker, så forandrer vi samtidig den verden vi lever i. Det barn der vokser op og bliver set og forstået, det barn der vokser helt med en stærk forbindelse til sin kerne, vil vokse op og bidrage til andre og verden med sin helt egen smukke unikke gave.
Men endnu vigtigere er det, at barndommen er vigtig i sig selv. At det at være barn skal nydes og være en vidunderlig del af livet. 
 
Vil vil lave intet mindre end verdens bedste globale hjerteskole, derfor vil vi undersøge hvordan vi definerer verdens bedste skole. Vi vil besøge de skoler der i højeste grad lever op til denne definition. Undersøge hvad de gør og hvad man kan gøre bedre.  Derudover vil vi interviewe børn, forældre, entreprenører, leading edge teachers og forskere, indenfor det spirituelle, hjertet, hjernen, kroppen, læringsformer, yoga, meditation og mere.

Hvad går ind i definition af verdens bedste skole? kvaliteter og emner som:
  • Indre resiliens
  • Livsduelighed
  • Samhørighed
  • Community
  • Balance i at udvikle sig både spirituelt, kognitivt, følelsesmæssigt og fysisk
  • Lære at lære
  • Forskellige læreformer for forskellige børn.
  • Hvad skal børnene lære/Hvilket curriculum er vigtigt,
  • Hvordan de trives børnene på disse skoler senere hen i livet?

I en ny skole der passer med vores tid, er der mange andre vigtige emner at tage op, undersøge og få viden om.
For at lave en ny og bedre skole end dem vi i forvejen har, vil vi se på hvilken type skoler vi har i dag, fra hvilke behov og bevidsthed er de kommet af. Hvad kendetegner den tid vi er i nu og den tid vi er på vej ind i? Hvilke behov giver denne tid? Hvilke børn har vi i dag, hvad kendetegner deres generation? Og hvordan trives og udvikler de sig bedst? Hvilke behov har de?
Hvilke skoler eksisterer der allerede, som prøver at imødekomme den tid vi er i, hvad fungerer og fungerer ikke der, og hvorfor.
Skolen bliver baseret på ‘best practise’ og vil derfor være i kontinuerlig udvikling og revurdering af sig sig selv.