Om skolen / Værdier og trivsel

Værdier og trivsel

Skolens venskabskultur:

Vores normer og værdier er det bærende element på skolen der skal skabe tryghed, genkendelse og glæde for både alle elever og ansatte.

Grundlæggende værdier og principper:

  • Du er god nok/elsket præcist som du er!
  • Det jeg giver, modtager jeg. Win win mentalitet.
  • Alle er unikke og uendeligt værdifulde.
  • At fejle er en del af at lære og meget værdifuldt.
  • Leg. Når vi leger, både som børn og voksne, frisætter vi vores kreativitet og energi.
  • Flow, nuet, nærvær og intuition ind i undervisningen.
  • Alle skaber sin egen virkelighed, og det er vigtigt at være bevidst om dette, samt hvordan vi påvirker hinanden både positivt og negativt.
  • Lære gennem erfaringer, learning by doing. Lære videre til andre og afprøve det, vi lærer, teoretisk i virkeligheden.
  • Oneness, vi er alle forbundet med hinanden og med naturen. Og alt, hvad vi gør eller ikke gør, påvirker hinanden.
  • Stop, betyder ALTID stop. Vi respekterer egne og andres grænser.

Trivsel, lyst, læring og frihed.

Det skal være sjovt at være barn og derfor også sjovt at gå i skole. Hverdagen her er bygget op således, at vi skaber en hjertekultur på skolen, der skaber nogle rammer, hvor børnene er trygge, trives, er glade og lærer via lyst og inspiration frem for gennem tvang eller pligt. Nogle dage kigger man på; det lærer man også af. Vi skaber en gensidig tillid, hvor barnet føler sig fri til fx at spise, når man er sulten og gå på toilettet, når man har brug for det. Der er altid lidt sundt at spise og noget at drikke, som børnene selv kan tage af efter behov.  

Venskabscirkler og Council:

Venskabscirklen er den bærende del af skolens struktur, fællesskab og kultur.
Hver elev er en del af en venskabscirkel, der samles i en cirkel, hver morgen og hver eftermiddag.
Der er 7-9 børn i en venskabsgruppe i samme aldersgruppe.

Vi starter dagen med at hjerte-meditere og synger en fælles morgensang.
Igennem cirklen og brug af talking piece bliver børnene gode til at lytte til hinanden og udtrykke sig fra hjertet autentisk, modigt og ærligt. De lærer hinanden at kende på måder, man ellers ikke gør i hverdagen, som gør, at børnene forstår hinanden bedre og derfor ikke er lige så disponerede for at mobbe eller drille hinanden. Læs mere om way of council her: http://councilinschools.org/who-we-are/

Det er vigtigt, at alle får en god start, og at hver elev bliver lyttet til og siger en positiv bekræftelse for dagen for at styrke sit fokus og bevidstheden om selv at skabe sin virkelighed.
Vi taler om skolens grundlæggende værdier, og hvad de betyder for os i dagligdagen. Samtidig er denne gruppe også et sted, hvor vi tager mange svære emner op og inviterer til, at alle følelser og emner kommer frem i lyset og bliver taget hånd om.
Her er fokus på at føle sig elsket og kunne modtage og give kærlighed. Vi taler også kort om, hvad der skal ske i undervisningen den dag, så alle er forventningsafstemt og klædt på til dagen. Det er også i denne gruppe, vi taler vi om forskellige emner ift. skolens værdier, og det er især her, at vi skaber grundlaget for en god hjertebaseret venskabs kultur på skolen.

Om eftermiddagen aflsutter vi i venskabscirklerne, samler op på dagen og “rydder op”, hvor der er behov for det. Siger tak og får fokus på, hvad man selv og andre har været gode til. Hvad er man stolt af, hvad vil man blive bedre til. Vi fejre både fejl og succeser og ser det som en del af hinanden. Vi siger farvel og pre-framer kort dagen i morgen.
Hver fredag er der blandede venskabscirkler og fællessamling for hele skolen.
 

Mentaltræning 

I venskabscirkelen trænes mentaltræning dagligt. Børnene lærer fx hvordan de kan bruge visualisering til først at forestille sig det de gerne vil kunne, før de rent faktisk gør det.

Dette har været brugt især at elitesportsfolk, men bliver nu i større og større omfang også brugt i forretningsverdenen. Vi mener at dette basale redskab med stor fordel kan trænes fra tidlig alder.

En anden del af mentaltræning er at vælge hvad man som barn og voksen ønsker at bidrage med den pågældende dag. Det kan være alt fra at skabe en dejlig dag til at hjælpe andre eller hvad som helst der bidrager til flere end kun sig selv.
Derefter vælger man hvem man skal være/hvilken kvalitet i sig selv

“All top performers, regardless of profession, know the importance of picturing themselves succeeding in their minds before they actually do in reality. Something I have been able to translate over to the business arena from athletics is the power of visualization. It is extremely effective when harnessed and used correctly.”
-Matt Mayberry

https://www.nytimes.com/2014/02/23/sports/olympics/olympians-use-imagery-as-mental-training.html

http://www.sportpsychologytoday.com/sport-psychology-for-coaches/the-power-of-visualization/
 

HeartMath, Hjertet og Taknemmelighed

Når vi er i hjertet, er vi levende til stede og forankret i vores menneskelige potentiale. At være i hjertet - når man er i skole - skaber ro indeni, giver fokus, nærvær, opbygger selvværd, forebygger mobning, styrker kreativiteten og kognitive processer. På Vinge Lilleskole er det en af grundstenene, at børnene via hjertet lærer at mærke sig selv, hinanden og helheden, de er i
At kunne mestre sin egen indre tilstand og finde ind til en tilstand af hjerte coherence trænes hver dag i venskabsgrupperne og gør, at børnene selv kan bruge disse enkle kraftfulde metoder fra HeartMath i løbet af dagen og i deres liv, når de har brug for det. 

Hjerte coherence er den tilstand, hvor hjertets rytmer danner et jævnt og sinus-bølgelignende mønster. Fysisk bliver næsten ingen energi spildt, fordi vores systemer fungerer optimalt, og der fremkommer en synkronisering mellem hjerterytme, åndedrætsorganerne, blodtryk, etc. Blandt de mange fordele ved hjerte coherence er øget ro, mere energi, klarere tænkning, forbedring af immunsystemet og hormonbalancen.

Til at træne denne tilstand bruger vi disse tre trin:
     1. Fokus på hjertet - hånden på hjertet
     2. Hjerte vejrtrækning - lige lange ind og udånding
     3. Hjerte Følelse - taknemmelighed/værdsættelse
 

Mentorordning/hjælpevenner

Alle elever prøver både at være mentor, samt at have en mentor. Dette er en grundlæggende del af kulturen, at vi hjælper hinanden og træner både at modtage og give videre.