Faglighed og struktur

Skolen har stærkt fokus på struktur, tydelighed, tryghed, faglighed, samtidig med at vi værdsætter, og skaber plads til kreativitet, fleksibilitet og spontanitet, indefor vores fælles normer og værdier.
Vi vil prioritere læring gennem erfaring, hvor teori og det boglige fylder omkring 10-20% resten vil være gennem direkte erfaring.
 
Som friskole/lilleskole vil vi niveaumæssigt tage ansvar for og leve op til, at børnene lærer det, de skal, samt meget mere der både vil klæde dem på til en hurtig forandrende fremtid ingen virkelig kender, samt give dem en skoletid de vil elske som en værdifuld og berigende del af deres barndom.
 
Iværksætteri, innovation, projekter, rejser og kreativitet vil fylde meget, især hos de store, men også helt ned hos de mindste. 
 
I læring har vi stor vægt på motivation. Flere undersøgelser viser, at når barnet er motiveret indefra til at lære, kan barnet lære det ønskede på langt kortere tid.
Vi bruger meget tid på det sociale og selve venskabskulturen, forskning viser, at det er nemmere at lære nyt, når man trives; omvendt er det meget svært at tage ny læring ind, hvis man samtidig skal kæmpe med det indre.
Derfor er den tid, vi bruger på trivsel og fællesskab, ikke kun godt for barnet, fællesskabet og hele samfundet, men samtidig også en gevinst ift. at lære nyt.
 
Læsning, skrivning og regning:
 
Læsning, skrivning og regning skal indgå i projektundervisningen på en struktureret måde. Vi er igang med at lave en research gruppe, der indsamler viden om forskellige læringsmetoder, der egner sig til forskellige læringsformer, og som kan kombineres med anden undervisning og mange forskellige slags aktiviteter.
 
Andre fag:

Mange fag vil gå ind over hinanden og gå ind over forskellige temaer. Fagene som dansk, engelsk, matematik, geografi og fysik/kemi behøver ikke stå alene, men vil kunne kombineres med nogle af skolens andre fag som:
 • Musik & Sang
 • Teater & Film
 • Dans, Akrobatik og Capoeira, Qigong & Aikido
 • Kunst & Design
 • Entreprenørskab
 • Yoga
 • Natur og friluftsliv
 • Spiritualitet, krop sind og ånd
 • Bæredygtighed, både økonomisk, socialt og miljø
 • Konfliktløsning og kommunikation
 • Samfund og verden
 • Kost og sundhed
 
Passion Week

En uge hver måned. Tid til fordybelse og undersøge mere om hvad det enkelte barn interesserer sig for.
Det kan være alt lige, fra opfinder, dans, akrobatik, programmering, film/medie, arkæologi, kunst, fysik, natur/dyr alt efter hvad barnet selv ønsker at fordybe sig i.
 
Det er også i denne uge der er samtaler med det enkelte barn, hvor hver elev lærer at vælge hvilke færdigheder de ønsker at lære  de næste 3 uger, Hvad de færdigheder vil sige, hvordan de vil lære dem og hvordan de ved at de har lært dem. 
 
International, Engelsk og verden: 

Skolen er dansk, men har et internationalt præg, da engelsk vil indgå dagligt i alle aktiviteter, for at gøre dem flydende på engelsk så tidligt som muligt således, at vi i undervisningen kan inddrage mere og mere undervisningsmateriale på engelsk.
Vi tager egrne imod børn med engelsk sommodersmål, de vil bidrage til at få det engelske sprog naturligt ind, og vil desuden få hjælp til at lære det danske. De vil her have fordel af, både atkunne bruge deres modersmål, samt naturligt lære det danske sprog.
Fra januar til og med marts er skolen international, og al undervisning foregår på engelsk, og alle får den hjælp, de har brug for. Der er indsat ekstra hjælp i disse måneder. Familier kan bytte hus og skole med familier fra vores søster communities rundt omkring i verden.

Vi vil løbende opbygge flere og flere venskabsskoler rundt omkring i verden. Vores udgangspunkt er green School på Bali: https://www.greenschool.org og skolen Pachamama i Costa Rica. Vi ønsker, at børnene begynder at kommunikerer udaftil til verden og får indblik i andre kulturer og traditioner.
 
Lærerne/formidlerne:

Der stilles høje krav til vores lærere samtidig med, at de inden for rammerne skal have frihed til at skabe deres egen undervisning. De skal være kreative og tænke nye måder ift. at sikre, at hvert enkelt barn lærer at læse og skrive, når barnet er klar til det. Denne del indgår altså i al undervisning ligesom engelsk.

Skolens lærere skal selv træne hjertemeditation dagligt. De skal være autentiske og være rollemodeller for eleverne. De inviteres til at dele egne historier og vise, hvordan de selv er på en rejse, der aldrig ender. At lykken ikke er et mål, men en tilstand iboende os alle.

Lærerne skal være tydelige voksne, der er deres ansvar bevidst.
Lærer-elev forholdet er baseret på et ligeværdigt grundlag, hvor læreren bruger sin rolle bevidst til at skabe en venskabelig og kærlig relation til det enkelte barn.
På denne måde fordrer vi en tilgang, som er ikke autoritær, men derimod ligeværdig, hvor læreren anerkender sin egen autoritet og magt for bevidst at kunne bruge den tydeligt, kærligt og ligeværdigt.

Der vil være personalemøde hver uge, hvor lærerne får tid til at støtte hinanden. Lærerne bruger samme form som eleverne og mødes i hjertet i cirklen med en tale genstand, der går rundt. Her trænes et positivt syn på den enkelte elev. Vi taler om deres styrker, kvaliteter og udfordringer. Lærerne træner her også både at give og modtage feedback fra hinanden.
Derudover er der hver måned et tema for skolen, hvilket både er et tema for børnene såvel som for de voksne.

Forældredeltagelse og frivillige:

Forældresamarbejde.
Et fundament på skolen er et godt forældresamarbejde, og forældre skal lægge minimum ti frivillige dage om året på skolen. Derudover forventes det, at forældre bruger tid på at deltage i kurser samt at sætte sig ind i månedens tema. Der bliver sendt materiale ud til forældre samt afholdt kurser, foredrag og workshops løbende året rundt.

Frivillige:
Der er på skolen en lejlighed til frivillige, som kan komme fra hele verden. Vi tager imod frivillige, der kan hjælpe med køkkenhaver, i køkkenet, rengøring samt aktiviteter for børnene.
 
Udkast til daglig struktur:

09.00-09.30: Venskabsgrupper
09.30-09.40: Fællessamling
09.45-10.45: Yoga, parkour, dans eller anden fysisk træning
10.45-11.00: Snacks, frugt, smoothie og pause
11.00-13.00: Aldersintegreret undervisning efter tema og niveau/Passion week en gang om måneden
13.00-13.45: Frokost og fri leg
13.45-14.15: De mindste holder afrunding i venskabsgruppe
13.45-14.45: De store har undervisning
14.45-15.15: De store har afrunding i venskabsgruppe
Hver fredag er der blandede venskabsgrupper og fællessamling for hele skolen. På ture ud af huset tages frokosten evt. med, så man fx kan være afsted fra kl 11.00-13.45
 
Frivillighed
 
Undervisning der ikke er en del af venskabscirklerne er ikke obligatoriske. Der vil være mulighed for læring gennem andre mere selvforvaltende aktiviteter samtidig. Vi inviterer altid til at børn deltager i fagene. Samtidig stiller enne frivillighed høje krav til vores undervisere om, at at gøre undervisning sjov, legende og spændende for alle elever, samtidig med at det også er rart at ingen føler sig tvunget til at være der. 
 
Der er altid mindst en voksen børnene vil kunne henvende sig til, hvis de vælger ikke at gå til undervisning.